Viem, čím budem a prečo

4. prosince 2016 v 18:06 | Kristína |  Slohové práce
Touto esejou, som sa prihlásila do 2.ročníka súťaže "Viem, čím budem a prečo", ktorú organizovala SEA-Agentúra pre vzdelanie a vedu v spolupráci s portálom www.skola.sk, Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. a projektom Modrá škola.
Súťažila som v
  • kategórii: SŠ a gymnáziá - esej (rozsah max 1 strana A4)
Moju esej si môžete prečítať po rozkliknutí celého článku.


Viem, čím budem a prečo

----"Šťastie je, keď míňaš lekárne, pretože ťa nič nebolí. Míňaš obchody, pretože všetko máš. A ideš domov, pretože ťa tam čakajú." - ale na svete sú aj ľudia, ktorí lekárne žiaľ obchádzať nemôžu a čas so svojimi blízkymi im je naozaj vzácny. Lekárne sú tu, ale aj pre ľudí, ktorých len dočasne sužuje choroba napríklad chrípka, kašeľ, horúčka alebo ako sa hovorí: "Mužská smrteľná choroba na šesť písmen - SOPLÍK." Úlohou lekárne, presnejšie vzdelaných farmaceutov a farmaceutických laborantiek je pomôcť všetkým bez rozdielov.
----Farmácia alebo lekárnictvo je zdravotnícky odbor vedecky aj prakticky zameraný na výskum liečiv a liekov, na získavanie vedeckých poznatkov o nich, na hodnotenie a kontrolu akosti (t.j. kvality) liečiv a liekov, na ich výrobu a rozdeľovanie, na organizáciu a riadenie farmaceutických funkcií, na výchovu a výučbu odborníkov pre výkon farmaceutických funkcií. Spoločným zmyslom všetkých týchto funkcií je získavať liečivá, pretvárať ich na lieky a tieto vydávať v čase potreby, v potrebnom množstve a predpísanej akosti, aby mohli splniť svoju preventívnu, diagnostickú alebo terapeutickú úlohu.
----A aj keď je farmácia zložitý odbor s množstvom pojmov a potrebujete veľké množstvo znalostí, pretože život pacienta je aj vo vašich rukách, rozhodla som sa pre štúdium v tejto oblasti. Ľudia všeobecne v zdravotníctve sa musia neustále vzdelávať, ani tento fakt ma však neodradil od tohto nádherného povolania. Je úžasné, ak si človek nájde vo svojej práci aj svoju záľubu a ak ho jeho práca napĺňa. V lekárnictve je nádherné to, že vo svojej práci pomáhate ľudom, častokrát ste ich "doktorom", jasnovidcom (ľudia častokrát nevedia čo chcú a čo hľadajú, a lekárnik je ten, ktorý na to má prísť), psychológom, poradcom, písmoznalcom, mechanikom (ľudia k vám častokrát chodia so svojimi zdravotníckymi pomôckami, ktoré sú nefunkčné, alebo len ľudia neznalí v obsluhovaní) atď. Farmaceut je tak povediac vševed, ktorí pracuje v množstve pracovných odvetví na jednom mieste. Snaží sa vždy čo najlepšie pomôcť osobitne každému pacientovi a s úsmevom na perách. Aj keď z jedného svetového prieskumu vyplýva že farmácia je jeden z najlepšie platených odborov, k tomuto povolaniu musíte mať vzťah a až potom ste za svoju dobrú prácu patrične ohodnotení. Máte na sebe obrovskú zodpovednosť. Farmaceuti musia byť presní, svedomití a spoľahliví. Nikto by si predsa nechcel kúpiť chybní alebo iní liek ako si žiadal.
----Postupne si aj ja začínam budovať cestu k tomuto povolaniu, od strednej školy to chcem dotiahnuť až po ukončenie vysokej. Tam sa ale moje poznávanie tohto širokého odboru znalostí končiť nebude. Pôjdeme si ruka v ruke s farmáciou naproti budovaniu vlastnej kariéry, vlastnej lekárne a vlastných skvelých zamestnancov. Budem sa snažiť čo najlepšie radiť svojim zákazníkom, v čistom úmysle im pomáhať so svojimi chorobami a zmeniť aj ich zlý deň na dobrý pekným slovom a vždy s úsmevom, aby sa k nám zakaždým radi vracali.

( ---- znamená členenie textu na odseky)

Čo je esej? - je literárny odborne-publicistický žáner stredného alebo kratšieho rozsahu, úvaha, v ktorej sa neobyčajným spôsobom spracúva odborná, najmä kultúrna problematika. Zaujímavo, príťažlivo, esteticky, vtipne a vecne chce presvedčiť alebo poučiť čitateľa. Autor eseje posudzuje problém v širšom kontexte, argumentuje, komentuje súčasné riešenia a naznačuje nové. Esej je často písaná živým, obrazným jazykom. zdroj: wikipedia

Budem rada, ak mi svoj názor napíšete v komentároch! 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 ┼Raven Sammael Renkse┼ ┼Raven Sammael Renkse┼ | Web | 4. prosince 2016 v 18:18 | Reagovat

Dobré a zajímavé.

2 Isaacmap Isaacmap | E-mail | 16. července 2018 v 17:52 | Reagovat

Gеt up to $ 20,000 pеr dаy with our progrаm.
Wе are а tеam of expеriеncеd рrogrаmmers, wоrkеd mоre thаn 14 mоnths оn this prоgrаm and nоw еvеrуthing is reаdy and еvеrуthing wоrks рerfeсtlу. The PауPаl system is verу vulnеrable, instеаd of notifying the devеlopеrs оf PаyPal аbout this vulnеrаbility, wе tоok аdvantage оf it. We aсtively usе our prоgrаm fоr personal enriсhment, to shоw hugе amounts оf mоney on our aсcounts, we will not. уou will nоt beliеve until уou trу аnd as it is not in our intеrеst to рrоve tо уou thаt something is in уours. Whеn wе rеalized that this vulnerаbility can be usеd mаssivеly without consequenсes, wе decided tо hеlр thе rеst of thе people. Wе dеcided nоt to inflаte thе priсe of this gоld рrogrаm and рut a very low priсе tаg, оnly $ 550. In оrdеr for this prоgram to be аvаilable tо a large numbеr of реорlе.
Аll the dеtаils on our blog: http://www.savageartwork.com/crtr/cgi/out.cgi?id=118&l=top_top&u=https://www.pinterest.com/pin/690387817853172731/

3 josephineus2 josephineus2 | E-mail | Web | 1. srpna 2018 v 20:50 | Reagovat

New launched porn milieu  
http://download.sexblog.pw/?maleah
  erotic weight gain the erotic traveler erotic letter erotic wallpapers sexy women

4 winifredtd1 winifredtd1 | E-mail | Web | 3. srpna 2018 v 1:24 | Reagovat

My up to date website:
http://janice.blogs.telrock.org

5 SergioLerve SergioLerve | E-mail | Web | 6. srpna 2018 v 4:28 | Reagovat

Регистрация в проект Lifevantage Беспошлинно Россия и страны СНГ https://www.youtube.com/watch?v=UYzaR7AthU8

6 Morrisvog Morrisvog | E-mail | Web | 7. srpna 2018 v 18:07 | Reagovat

Laminine LPGN ?? Аналог ламинина AminoBoosters дешевле в 3-6 раз. В 1 капсуле AminoBoosters 400 мг, а  в Laminine 200.  Сырье, технология  д-ра Эскеланда - только разные названия.  Заработок без обязательных ежемесячных покупок и без вложений, можно без приглашений
Подробно на сайте http://1541.ru  viber +380976131437  Скайп evg7773

Analogue of Laminine AminoPure (AminoBoosters) are 3-6 times more affordable as Laminine by LPGN. To learn in Russian how to earn money in this projekt ( not mlm) and how to get a product at a price 4 times cheaper than Laminine, contact me on skype evg7773 http://1541.ru
English Buy http://1541.ru/rz1.html

Protandim Nrf2 в 1 миллион раз эффективнее любых антиоксидантов.
На базе Протандима Созданы удивительные крема антистарения для кожи. Они стали прорывом в мире антивозрастной косметики.
Смотрите на сайте http://1541.ru/cms/protandim-nrf1-2.php

7 maxuw16 maxuw16 | E-mail | Web | 7. srpna 2018 v 22:36 | Reagovat

My up to date website:
http://margo.post1.telrock.org

8 Jamescrins Jamescrins | E-mail | 10. srpna 2018 v 23:43 | Reagovat

What do you think about it?
This person is selling the secret of eternal youth: http://makemoneyonlineasap65432.blog5.net/15893566/top-guidelines-of-about-face-anti-aging

9 nolazm1 nolazm1 | E-mail | Web | 22. srpna 2018 v 10:11 | Reagovat

Sexy blog pictures from internet  
http://femdom.adultnet.in/?veronica
  erotic korean movies erotic spa romantic erotic books erotic body art sex films

10 AngeloWoulp AngeloWoulp | E-mail | 26. srpna 2018 v 10:00 | Reagovat

PTHC FORUM

Most CP Shortclip 2018 Except suited with a point of view Whip-round

http://vvv.unoforum.pro/?0-0

Accomplished files 2000-2017WHACK Unshared Aggregation Engrossed 1201-1500 Files Emigrate progressive showing !!! UNSHACKLED !!!!!

Siberian Mouse Gleaning

Crave Modelkids Dvd 1 - 44 Vernissage

Forced suited for the benefit of Anal Series 1 - 25 Vernissage !!!

https://qil.su/OYaoqM

Earn a yen conducive to Pic Dvd 1 - 50 Recover showing !!! MAGNANIMOUS !!!!!

11 bernadettesk11 bernadettesk11 | E-mail | Web | 27. srpna 2018 v 4:16 | Reagovat

Started new web project
http://big.boobies.twiclub.in/?post.kenna
100 free porn tv virus free woman of double d porn classic porn plots forgery heather mills porn video porn themes for phones

12 Nathanbub Nathanbub | E-mail | 31. srpna 2018 v 2:19 | Reagovat

PTHC FORUM

In the most tasteful accelerate easing off CP Shortclip 2018 Except in role of the treatment of Garnering

http://vvv.unoforum.pro/?0-0

http://l2u.su/q9d

l2u.su/q9d

Agile files 2000-2017SCHEME UP Insolent Amassing Engrossed 1201-1500 Files Occasion a knowledgeable awareness on pert showing

Siberian Mouse Amassment

Yen representing Modelkids Dvd 1 - 44 Crevice

Horniness after Anal Series 1 - 25 Restricted showing !!!

Covet Pic Dvd 1 - 50 Inauguration !!!

13 deborakw16 deborakw16 | E-mail | Web | 1. září 2018 v 1:32 | Reagovat

Updated contrive sheet:
http://mai.post1.telrock.org

14 augustakd3 augustakd3 | E-mail | Web | 5. září 2018 v 10:51 | Reagovat

Proposal servant moved:
http://salvador.web.telrock.net

15 helgaal2 helgaal2 | E-mail | Web | 6. září 2018 v 19:43 | Reagovat

Very recently started new occupation:
http://new.sexy.pics.pornpost.in

16 gailyc11 gailyc11 | E-mail | Web | 8. září 2018 v 19:00 | Reagovat

Updated contrive call:
http://billie.blogs.telrock.org

17 SergioLerve SergioLerve | E-mail | 9. září 2018 v 10:19 | Reagovat

Analogue of Laminine AminoBoosters are 3-7 times more affordable as Laminine by LPGN. http://www.getyourboomback.com/#_l_2ox To learn how to get a product, contact me at t.+12487304178 Skype tatyana.kondratyeva2

18 gwenqr3 gwenqr3 | E-mail | Web | 13. září 2018 v 13:04 | Reagovat

Shemale erotic  
http://futanari.blogporn.in/?blog-jasmine
  young transexual pics transxual sex shemla.com sex videos shemail

19 Morrisvog Morrisvog | E-mail | 22. září 2018 v 18:30 | Reagovat

Предлагаю Рассылку в Хрумере за 10 usd  круглосуточно на 7-30 млн свежих ресурсов. Обучаю желающих интернет рекламе. Лучшее, что знаю и применяю на практике. Опыт с 1993 года. Реклама частникам и Предприятиям. Ответы в скайпе evg7773 Viber  +380976131437

20 janicexm18 janicexm18 | E-mail | Web | 25. září 2018 v 2:22 | Reagovat

Updated project number:
http://guy.chat.erolove.top

21 boype boype | E-mail | Web | 27. září 2018 v 18:07 | Reagovat

Hello.  We suit paramount hgh therapy.

<a href=https://healthgains.com/prp-for-hair/>hgh treatment reciprocate in support of sale</a>

22 RicazdoChoic RicazdoChoic | E-mail | Web | 29. září 2018 v 17:54 | Reagovat

lockets
http://withoutdoctorsprescription.com - rsa anti-fraud abuse domain
boru
<a href="http://withoutdoctorsprescription.com">rsa anti-fraud abuse information
</a> japanse
franka

23 Danielton Danielton | E-mail | Web | 3. října 2018 v 23:33 | Reagovat

<a href=https://mosspravka.org/akademicheskij-otpusk-studenta-v-vuze>справка для академического отпуска</a> - справка в сад, Медицинская справка.

24 jimmieou3 jimmieou3 | E-mail | Web | 4. října 2018 v 21:33 | Reagovat

Check my modish engagement
http://teenbbw.yopoint.in/?register.marissa
playboy erotic french erotic film erotic fiction books mobile erotic videos best erotic novel

25 clarenceqp18 clarenceqp18 | E-mail | Web | 4. října 2018 v 22:50 | Reagovat

My new project is top!
the google play app free download android apps play store play game apps download google map for android low cost android phones
http://apps.android.telrock.org/?post.elissa
game free games downlod all free games downloads apps free download apk best cheap android phone uk www sunnyleone images

26 faithdp2 faithdp2 | E-mail | Web | 7. října 2018 v 18:02 | Reagovat

Pron blog situate  
erotic novel videos pormo.com free sex movies online erotic photo hunt erotic spa    
http://girlfriend.net.erolove.in/?rachel  ;
  erotic entertainment best erotic books erotic graphics erotic shop erotic children

27 angelacx60 angelacx60 | E-mail | Web | 7. října 2018 v 21:48 | Reagovat

Provocative looking-glass shots    
http://teen.pornstars.sexblog.pw/?tweet.kaila
   erotic book club female erotic literature erotic visions erotic plasticity

28 JamesWeent JamesWeent | E-mail | Web | 11. října 2018 v 5:32 | Reagovat

<a href=http://www.fire-angels.ru/index.php/ru/>световой шоу балет</a> - световое шоу, Шоу балет цены.

29 Samuelsnina Samuelsnina | E-mail | Web | 17. října 2018 v 14:07 | Reagovat

<a href=https://hydra-2019.ru>hydraruzxpnew4af</a> - hydra закладки, hydra закладки

30 Best Online Loans Best Online Loans | E-mail | Web | 18. října 2018 v 21:25 | Reagovat

bad credit loans uk <a href="https://loansguaranteedapproval.com/">loans guaranteed approval</a> payday loan guaranteed approval <a href=https://loansguaranteedapproval.com/>guaranteed loan</a>

31 vernaba18 vernaba18 | E-mail | Web | 22. října 2018 v 9:21 | Reagovat

Check my new devise
http://analplug.tobuy.in/?leaf.makena
sex live erotic strangle erotic costumes erotic fiction books sexy videos for free

32 Joshuagug Joshuagug | E-mail | Web | 23. října 2018 v 19:08 | Reagovat

台北-中和【均媄醫美診所】─台北微整形、童顏針、玻尿酸最推薦的醫美診所! http://micro-plastic.com/

33 RozerTor RozerTor | E-mail | 30. října 2018 v 15:40 | Reagovat

essay writing service australia
<a href=http://writemyessayhelpcenter.com>writing help
</a>  thesis consulting
<a href="http://writemyessayhelpcenter.com">write my essay
</a> - professional essay writing service
dissertations online

34 annezn3 annezn3 | E-mail | Web | 30. října 2018 v 21:02 | Reagovat

Chit my recent devise
http://cars.pics.twiclub.in/?entry.brenna
gay dominican men porn indian porn vedios free download amateur missionary porn tube greatest teen ebony porn video brooke porn actress blonde tattoo

35 AlbertaMom AlbertaMom | E-mail | Web | 7. listopadu 2018 v 21:57 | Reagovat

Mom and doctor threesome unskilful blonde milf unify bang Milf Fucks The.
Cooking, licking and tasting food.busty desi indian in a genuine threesome. Level oversexed, mobile porn for pc.
DEUTSCHER PHILANDER - german girlish tattoo whore outdoor bungler fuck threesome with big cocks teenager.
Two German Road Hooker Fuck Outside with Foreigner in 3some, Plumb hot. http://intress.ee/foorum/189859/domiant-wifes-naked
Hottest pornstars Sophie Evans and Claudia Jackson in finest small tits, foot mania porn clip, exotic couple sex.
Amirah Adara - Gaping Amirahs DP Creampie Threesome.Spy videos from true nudist beaches. Fair and square hot.
Stunning slut Mey Nonsense and her cantankerous sexual congress sharer fuck a man horny dude. http://emotionses.blog.cz/1012/dark-elf-girls#komentar161716206
Bird formerly larboard her put at home with their maid.Horny Delightfully indian girlfriend with two men.
Stirring threesome with bombshells Nessa Devil, mobile mom porn videos.
Ryder Skye recognize how to appropriate a fleshy dick. http://bnghogr.informe.com/details/spindelfobi.html

36 luellayy4 luellayy4 | E-mail | Web | 8. listopadu 2018 v 18:15 | Reagovat

Chit my new engagement
http://breastsxl.blogporn.in/?post.jenifer
free porn cum lickers kimberly zeller porn westlands girl porn full oprn movie rapidshare download free mom and daughter fucking pron

37 Davidchate Davidchate | E-mail | Web | 9. listopadu 2018 v 0:59 | Reagovat

Biles hatte seit den Olympischen Spielen 2016 nicht mehr international teilgenommen, während sie vom Januar enthüllte, dass ebendiese von einem ehemaligen Sportdoktor der Mannschaft USA sexuell missbraucht worden war.

Darüber hinaus wurde der 21-jährige Amerikaner am Vorabend der Welten mit einem Nierenstein ins Krankenhaus eingeliefert.

"Dies ist definitiv der gruseligste von denen aus welcher Vergangenheit", sagte sie.

In erster linie hatte Biles mit Svetlana Khorkina aus Russland welchen Rekord von drei Allround-Golds geteilt.

"In diesem Jahr gab es definitiv Höhen und Tiefen, zur Therapie und zu anderen Dingen. Nur im Fitnessstudio abgeschlossen sein, war ein ein schuss rau, aber man probiert, sich auf eine Sache zu konzentrieren, um durchzukommen", sagte sie.

"Ich hoffe, dies gibt anderen Damen die Gewissheit, dass Diese es immer noch gut sachverstand, ohne dafür bestraft über werden und Eltern die Turnerinnen in den Sportart zu versetzen und einander wohl zu fühlen. zoll

Die 19-jährige Britin Ellie Downie wurde nach beide Eingriffen am linken Knöchel nach ihrer Rückkehr in das Rennen elf.

Am Samstag nimmt Downie am Ende der Stufenbarren teil, während der zweifache Olympiasieger Max Whitlock den dritten Weltmeistertitel in Folge auf seinem Pauschenpferd gewinnen will.

Biles holt trotz Fehlern allen 12. Weltgold
Biles genoss Fehler im Tresorraum, Hauptgesims und Boden, aber ihre Gesamtzahl von 57, 491 reichte aus, um den Mai Murakami aus Japan in Silber und allen Morgan Hurd aus den USA auf Rang drei zu schlagen.

Ein Rückwärtsrollen bei der Landung uff (berlinerisch) einem Sprung und dieses Abfallen vom Balken ließen sie fast drei prall gefüllte Punkte hinter ihren Qualifikationsergebnissen zurückfallen.

Unebenheiten waren die sauberste Routine des Olympiasiegers, obwohl dies traditionell die schwächste Disziplin war.

Als die künstlerin zuletzt auf dem Erdboden stand, brauchte sie ein paar Punktezahl von 13. 307, um Murakami zu erobern, um Gold zu erhalten, und selbst mit dem Schritt außerhalb der Grenzen erzielte Biles 15. latrine, um den Titel via 1. 693 Mark über besiegeln.

"Ich wünschte, mein hätte eine bessere Errungenschaft zeigen können, weil man nicht der Turner bin", fügte Biles hinzu, der bei den Olympischen Metier 2016 vier Goldmedaillen gewann.

"Aber wir machen alle Fehler und fallen - es ist nur, denn Sie aufstehen und sich selbst beweisen. "

Biles verhalf den USA zu Beginn der Woche zu einem nachdrücklichen Gold der Frauen weiterhin ihr letzter Sieg brachte ihr den zwölften Weltmeistertitel ein.

Sie hat 15 Weltmeisterschaftsmedaillen erhalten, fünf nachdem Rekordhalterin Khorkina.

38 Allicebeml Allicebeml | E-mail | Web | Neděle v 5:50 | Reagovat

лучшие видео про собак http://youtu.be/2Jke0qy49cQ
хаски Рокки , маламут Майк и щенок Лекси сые крутые блогеры на youtube

39 louisebs18 louisebs18 | E-mail | Web | Čtvrtek v 11:30 | Reagovat

Started untrodden spider's web project

http://reese.ablogs.relayblog.com/?post.estefani

punk porn for women black shemales porn videos adult porn stars redheads free 3gp mpeg4 porn fishnet bodystocking porn

40 VictorKarma VictorKarma | E-mail | Web | Včera v 11:50 | Reagovat

PTHC

Siberian Mouse

Pre-eminent CP Shortclip 2018

Valya Mount HMM Series Laura Enumerate Falko Disunite a classify

http://vvv.unoforum.pro/?0-0

vvv.unoforum.pro/?0-0

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama